За мен

Казвам се Михаил Дянков. Роден съм през 1979 г. в Стара Загора, където съм завършил и средното си образование. Висшите завърших през 2002 г. и 2007 г. във Велико Търново. От 2002 г. живея и работя в София.

По отношение на квалификациите ми – не споделям схващането, че притежанието на документ гарантира способности в дадено професионално направление. Въпреки че през годините натрупах дипломи и сертификати (в т.ч. “Психология и социология”, Метод „Силва”, „Ериксонова хипнотерапия“, “Контекстуална хипнотерапия”, “Самохипноза и медитация” и др.), които послужиха като добра основа, надграждането е индивидуален процес. Учебниците и книгите в един момент се оказват недостатъчни, а пътят напред продължава самостоятелно.

Най-характерното за консултантската ми практика вероятно е, че тя комбинира различни езотерични концепции и научни подходи. Езотериката, която не борави с доказателствен материал, може да осигури базисните алгоритми, които да бъдат прилагани за всеки един “психичен казус” и адаптирани към спецификата му. “Официалната” наука всъщност, през различни периоди, “открива” някои от тези алгоритми и се опитва да си докаже дали са ефективни. За щастие, все по-често успява и в резултат понастоящем разполагаме с богато разнообразие от “научни” терапевтични подходи. За специалистите остава единствено да ги овладяват и прилагат творчески като не забравят, че на разположение остават много “ненаучни”, които също може да бъдат използвани при необходимост.

Всичко е различно и същевременно еднакво! Моята работа е да ви помогна да осъзнаете различните причини, които са довели до еднакъв резултат – наличието на затруднение, което искате да преодолеете. След това, в случай че пожелаете – да ви съдействам за постигането на промяна.

Дали да се свържете с мен или с някой друг? В динамиката на информационния поток, който ни заобикаля понастоящем, подходящият избор на съдействие за елиминиране на психичен проблем, понякога не е лесен. Въпреки това, след като се  информираме за даден специалист, освен всички “За” и “Против”, продиктувани от логиката, различните съвети, “приятелски” мнения и препоръки, във всеки от нас се появява еднозначно усещане, което бихме могли да последваме. Доверяването на интуицията винаги се оправдава впоследствие! А това всъщност е една от първите стъпки за преодоляване на разнородни препятствия – да повярваш на себе си!

В началото си позволих да перифразирам Буда, а сега ще го цитирам дословно: “Десетки свещи могат да се запалят от една. Щастието не намалява ако се споделя!”.

Пожелавам на всички вас да откриете и споделяте своето щастие! :)