Консултации – информация

С вас бихме могли да работим индивидуално по следния начин:

1. Установявате контакт с мен и уговаряме дата, място и час за срещата си. Преди да се видим, с цел оптимизиране на съвместната ни дейност, е хубаво да попълните преценена от вас информация за себе си, както и да формулирате основните въпроси или проблеми, които желаете да изясните или премахнете. Препратките към двата документа ще намерите вдясно на сайта (не се визуализират, когато използвате мобилната версия), а също ТУК и ТУК).

Постоянното ми седалище е в София, но – обичам разнообразието и затова се срещам с клиенти навсякъде, където е взаимноприятно. Затова често провеждам консултации на посочено от вас място.

2. След като се срещнем, обсъждаме данните, които сте споделили, изясняваме вашите и моите въпроси, уточняваме целите и реда за работа и… започваме да я вършим. :)

3. Сеансите може да включват някои дихателни упражнения, както и техники за физическа и психическа релаксация (при медитациите се набляга предимно на това). След това се процедира според обстоятелствата – например, при регресията разглеждаме събития от вашето близко или далечно минало, на хипнотична сесия стимулираме творчески визуализации, премахваме нежелани мисловни модели и изграждаме нови, понякога, по време на психологична беседа, правим някои ментални упражнения и др. Много е интересно! :)

В края на срещата обсъждаме това, което се е случило и правим кратък анализ.

Звукът от сеанса с регресия се записва от мен (освен ако не желаете запис), за да може при необходимост да правите справки с информацията.

4. Относно броя на срещите ни – той се самоизяснява по естествен път в процеса на работата. За вас и мен като екип е важно това, което вършим по време на конкретната ни среща. Събитията впоследствие ясно показват как е хубаво да се действа.  Разбира се, крайното решение остава ваше.