Хипноза и хипнотерапия

По ред причини (главно – слаба осведоменост), хипнозата продължава да бъде възприемана погрешно. В общия случай това създава негативна нагласа към нея, а впоследствие и въздържане от използването й. Затова, малко допълнителна информация за нейната същност, вероятно ще бъде полезна.

Хипнозата може да бъде обяснена дори ако се абстрахираме от научните доказателства (каквито са налични). Нейните елементи възникват спонтанно в ежедневието ни и ако наблюдаваме достатъчно дълго произволно избран човек, той ще прояви всички тях: ще заспи и ще се събуди; ще пропусне да забележи (особено ако е мъж :) ) нещо, което е под носа му или ще си въобрази, че вижда нещо, което не е там, където той смята (например, ще види в мрака зловеща змия, която всъщност е старо въже); ще забрави важни за себе си факти или внезапно ще си спомни нещо отдавна забравено; ще се вглъби дълбоко в дадено занимание и ще загуби представа за времето (а може дори да се нарани без да забележи); ще се отпусне в удобна поза и ще помечтае и др.

Всички ние сами се хипнотизираме и разхипнотизираме всеки ден. Нещо повече – може да ви звучи неправдоподобно, но всъщност през по-голямата част от времето си сме под хипноза. Хипноза, под която напълно доброволно се поставяме, защото действаме предимно неосъзнато, дори когато мислим, че съзнаваме.

Какво е внушението? Преди всичко – да накараш някого или да му повлияеш да направи нещо, което ти искаш. Само че… изборът да го направи или не, винаги принадлежи на човека, който действа! Отговорността за собствените ни постъпки е лично наша. И, тъй като обикновено не сме свикнали да я носим, предпочитаме да я прехвърлим на другите: “Той ме накара да направя това!”, “Заради нея не се справих!”, “Твоя е вината, че се чувствам така!” – познато ви е, нали? “Отговорността не е моя – на околните е!”.
Внушението далеч не се ограничава в рамките на формалния процес на хипнозата. Огледайте се наоколо и ще забележите, че животът ни в голяма степен се основава на внушения – реклами, обяви, препоръки, съвети… Истината е, че ние се нуждаем от тях, защото обемът на знанията ни често е недостатъчен, за да вземем самостоятелно решение. Затова търсим чуждо мнение, а то е внушение. Но… изпълняваме единствено тези внушения, които искаме да изпълним!

Мозъкът генерира хиляди електрохимични импулси за единица време. Голяма част от тях са нашите мисли и в техния лабиринт често се ориентираме трудно и не успяваме да открием най-подходящата за момента (в много случаи съвсем целенасочено отказваме). А трансът, достигнат, чрез хипноза, ни позволява както да подобрим концентрацията и да управляваме по-добре вниманието си, така и да изследваме психичния си потенциал.

Що се отнася до отделните етапи на хипнотичния процес – те също са взети от ежедневието ни. Искаме да успокоим мозъка – значи първо трябва да успокоим тялото, искаме да отпуснем тялото – наблюдаваме при какви условия то релаксира в естествената си среда и ги пресъздаваме. След това, възнамеряваме да насочим мисловния поток в определена посока – отново проследяваме как и кога вниманието се пренасочва без чужда намеса. И така нататък…

Хипнозата не е нито в жестовете, които хипнотизаторът прави, нито в тона му или в тембъра на гласа, не е в думите или фразите, които използва, както и не е в обстановката, която създава. Същевременно тя е във всичко това, взето в различни комбинации, в различна последователност, по различен повод, в различно време!

Разбира се, има и още във връзка с хипнозата, но написаното дотук представя основата, върху която може при желание да надграждате. Достатъчно е да се разбере, че хипнозата е ефективен катализатор на волята и може да помогне на всеки, който е решил да внесе градивна промяна в живота си. Контролът над вашето съзнание принадлежи единствено на вас! Друг въпрос е, че често е занижен, поради което сте подвластни на чужди внушения. Ако осъзнаете единствено това, значи сте готови за следващата стъпка към личната си еволюция! Остава единствено да я направите! :)

Съвсем накратко за използването на хипнозата от мен:
Тъй като в основата на почти всички ваши оплаквания стоят стресът и ниската самооценка, работим предимно за тяхното преодоляване. Предпочитам позитивни методи и прилагам различни хипнотични техники на тази база. Често се обръщам към съставните на т.нар. mindfulness – разпознаването на настоящия момент и преобладаващата му важност в сравнение с миналото и бъдещето, и се стремя да ви науча на тях (осъзнаване, приемане, интерпретиране, действие и др.). Процесът, освен че е интересен за вас, е особено полезен, защото наученото може да бъде използвано практически навсякъде. Когато решите да направите нещо полезно за себе си, може да опитате. :)