Регресия

Т.нар. регресия (регресивна хипноза/хипнотерапия/терапия) се стреми да обясни тази част от настоящите ни мисли, състояния, действия или бездействия, която ни притеснява, чрез връщане към събития от нашето минало. Нейната логика се заключава в презумпцията, че днешното ни психическо и физическо състояние е следствие от вчерашното ни битие (в което се намират причините). Тя позволява възстановяването на важни спомени, намирането на отговори на лични въпроси от различно естество, както и елиминирането на някои емоционални и физически проблеми. Това се постига чрез използването на задълбочаващ се транс и направляван диалог.

Условно, процесът може да се опише със следните етапи:

– Дихателни упражнения – за концентриране на вниманието и иницииране на процеса на релаксация;

– Физическа релаксация  – за постигане на състояние, благоприятно за работа с психиката;

– Психическа релаксация – за “активизиране на подсъзнанието” и подготовката му за работа с данните от миналото;

– Плавно преминаване в миналото – възпроизвеждане на елементи с настояща важност;

– Намиране на търсените отговори.

Възможни ефекти от регресията:

Нейното основно предимство се заключава в освобождаването от негативни емоции и очертаването на вариантите за бъдещото ни поведение чрез изясняването на:

1. Отговорите на различни вътрешноличностни и междуличностни въпроси.

2. Причините за възникването и развитието на различни, вкл. негативни за нас, събития или отношения с определени лица от обкръжението ни.

3. Пропуснатите изводи и допуснатите грешки от минали събития.

Накратко – как се осъществява регресията: при провеждането й се използва както естествения процес, чрез който преминаваме в състояние на сън (чрез пресъздаване на отделните му етапи и прекъсването на определена фаза), така и асоциативния начин, по който мозъкът съхранява и интерпретира информация (чрез диалогова форма се активират ключовите елементи за нейното възпроизвеждане, както и способностите за тълкуване на метафоричен изказ). Естествено налични са и редица условности и предпоставки за нейното успешно осъществяване (сред основните са компетенцията на терапевта и доверието от ваша страна), но на тях ще се спра в следващия раздел.