Антистрес-гимнастика

Грижата за тялото е необходим компонент от т.нар. психо-физичен баланс. За да се практикува, съществуват разнородни – древни и съвременни начини, еквивалентни на различията в темперамента, възможностите, навиците и желанията на хората. Част от тях е и т.нар. антистрес-гимнастика, с която всеки желаещ е в състояние да се заеме.

Антистрес-гимнастика представлява специализиран комплекс от дихателни и разтегателни упражнения, комбинирани целево, за да бъдат достъпни и за физически неактивните. Упражненията за подбирани от Йога, Ци-гун и Лечебната физкултура като целта на изпълнението им е да бъдат ангажирани почти всички стави, мускули и сухожилия на тялото, за да се поддържа в здравословни граници тяхното смазване, кръвоснабдяване и електромагнитна проводимост.

Упражненията се практикуват под мое ръководство (впоследствие – и самостоятелно) в правостояща, седнала и легнала позиция като имат три варианта – Съкратен, с продължителност около 10 мин., Среден (15-20 мин.) и Пълен (30-40 мин.). Дихателните техники, или кратките медитативни практики, които ги съпътстват, затварят цикъла на здравословното балансиране на физика и психика.

На желаещите да се запознаят с Антистрес-гимнастика, в процеса на тренировките се предоставят всички съпътстващи сведения (защо упражненията са такива, каква е научната обосновка за създаването им, какво се случва с тялото по време на изпълнението, какви са принципите зад формата им и др.). Крайният резултат обикновено е: “Не искам да отварям очи, нито да ставам!”. :)