Корпоративни обучения и тренинги

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Всяко умение, което потенциално е достъпно за някого, се усвоява чрез индивидуално или групово теоретично обучение, съпроводено непосредствено от практическо. Във връзка с това обучавам отделни лица и групи по тематики, гравитиращи около устройството и използването на човешката психика в контекста на нейните проявления в социума. И, въпреки клонящата към академично-философския изказ формулировка ;), материята всъщност е доста интересна – просто попитайте конкретно.

Хубаво е също, че фирми и организации от различен ранг, започват да обръщат внимание на психо-физичния комфорт на своите служители, не само на работното място, и да организират за тях различни тренинги и обучения. Същевременно специализираната подготовка на ръководителите от различни нива, за работа с хора, се очертават приоритетни за собствениците на среден и едър бизнес, особено с нарастващата роля на “Онлайн”-комуникациите със служебен характер. И, тъй като в основата на всяко една инициатива от подобно естество стои познаването на човешката психика и на начините за пълноценната работа с нея, бих могъл да допринеса според възможностите си за изграждането и съхраняването на ефективно действащи екипи и ръководители.

Във връзка с това предлагам и следните т.нар. Корпоративни обучения и тренинги:

  • Групови занимания за елиминиране на стреса на работното място;
  • Психологични беседи за служители – индивидуално и в група;
  • Водени медитативни сесии за релаксация или подобряване на концентрацията;
  • Специализирани комплекси от физически упражнения за работното място;
  • Индивидуални и групови обучения за работа с хора (за мениджъри от различни нива);
  • Организирани индивидуални и групови обучения по желана от вас психологична тематика.

Всяко от изброените мероприятия се създава съгласно конкретните нужди или изисквания на вашите служители или екип. Съдържанието на сесиите, тяхната продължителност, брой и честота, както и вида и размера на цените им също се изготвят според вашите индивидуални предпочитания и конкретните обстоятелства. От вас, в ролята на възложители, се изисква единствено да сте наясно с целите и възможностите си.

За всяка допълнителна информация или въпроси, моля свържете се с мен.