Цени и контакти

Цената на всички индивидуални услуги, които предлагам е 40 лв. на астрономически час (60 мин.).

Цената на груповите занимания се договаря според конкретните условия и/или изисквания.

IBAN: BG80BPBI88981400044370

Postbank

За връзка с мен:

dyankov@regresia.bg
0888 89 10 57

facebook_logo for regresia    googleplus    you tube