“The art of meditation”

“The Art of meditation”

Семинарът се състои от минимум шест лекции с преобладаваща практическа част, водена медитация и физически упражнения. Създаден е, за да обясни и да покаже на участниците основните елементи на медитацията (дишане, физическа и/или психическа релаксация, умствена концентрация, визуализация, използване на психичните сетива – въображението и интуицията) както и да ги научи сами да ги практикуват и адаптират спрямо собствените си усещания. Същевременно има амбицията да обогати знанията на напредналите в материята и да им предложи алтернативни варианти за техните практики. Може да се провежда и като индивидуално обучение.

Въпреки това, основната му цел е да разкрие истинското значението на медитацията – че тя е природен процес (естествената противоположност на състоянията на напрежение и стрес), че за да медитираш, не е необходимо да заемеш сложна поза в специално приготвена обстановка и да повтаряш точно определени заучени фрази, че всъщност притежаваш всичко, което ти е необходимо и единствено е хубаво да ти бъде показано как да го използваш по правилен за теб начин и, че всеки, който усеща че желае и има търпение да практикува, може да се превърне в ефективен медитиращ. Че медитацията е просто подготовката към необходимите за промяна реални действия, че ако не са налице те, нейният ефект ще бъде ограничен единствено за времетраенето й… както и някои други интересни неща.

Преподаваните материали могат да бъдат (и са) обяснени чрез езика на науката. В Природата не съществуват необясними събития и ако нещо не може да бъде обяснено, това е защото още не е достатъчно добре проучено и разбрано. За щастие медитацията отдавна не влиза в категорията на необяснимите явления и същевременно нейното положително влияние върху тялото и съзнанието е безспорен факт. Мистиката със сигурност не я обвива и всеки, който иска да се развива и да трупа нови знания, може  лично да се увери в това.