The road not taken…?

 

THE ROAD NOT TAKEN…?

Предметът на Древната астрология все още е забулен в Мистерии. Въпреки това, може да си позволим споделянето на малка част от него, касаеща етапите в развитието на човешкия живот, както и хронологичните действия на хората в неговите рамки.
Като всяка езотерична дисциплина, Древната астрология е енциклопедична наука, включваща в себе си немалко други, вкл. т.нар. Окултна нумерология, Свещена геометрия и Тайна математика, до които тук ще се докоснем повърхностно.

За начало ще обясним значението на определени числа, които ще използваме по нататък. Те са: 1; 2; 3; 4; 7; 12 и 21.
Да започнем с това, че всяко събитие, което възниква в Света на материята и енергията, се осъществява чрез 3 стъпки:

1) Първоначален импулс, Намерение (+);
2) Приемник, Действие (-);
3). Баланс, Резултат (+/-).

1+2=3

Числото “3” е графичен символ, който изразява всяка форма на “съзидателен процес” – “Импулс-Действие-Резултат”. Геометрично се олицетворява от Равностранния триъгълник. Причината за това е, че Светът, който обитаваме, е триизмерен (височина/ширина/дължина).

4” са основните видове енергия, които създават базовите форми на материята. Да кажем, че това са “Огън”, “Земя”, “Въздух” и “Вода”. Поради това, основните посоки в пространството, са четири (Север/Изток/Юг/Запад). Квадратът символизира тяхното съществуване. Всеки от четирите вида енергии, действа чрез споменатия 3-степенен процес на проявление: 4 вида енергия х 3 стъпки = 12 степени. Формата на пирамидата с квадратна основа, от която излизат четири триъгълника с общ връх, е геометричното изражение на процеса.

Общо 12 са степените, чрез които всеки от 4-те вида енергия се проявява еднократно. След това цикълът се повтаря в по-висока честота на вибрацията (спирала). Годината има 12 месеца, а знаците в Зодиака също са 12.

7” са енергийните вибрации в 3-измерната физическа реалност. Всеки вертикален цикъл се осъществява чрез преминаване през 7 октави, всяка – от 3 степени (7х3=21) и всеки хоризонтален процес на проявление се случва чрез 3 степени, в 7 етапа (3х7=21). Седем са… погледнете една от снимките и помислете. :)

И така – човешкият живот представлява Един голям цикъл по пътя на личната спирала на всеки и протича в съответствие с описаните закономерности, изразени от числата 3;4;7;12 и 21. Състои се от Четири основни периода, от по Три етапа. Всеки от етапите е с продължителност Седем години (3х7=21 г.). Общо, етапите са 4х3=12.

Периодите, условно може да бъдат наречени:

1. “Детство”: 0-21 г.
2. “Младост”: 21-42 г.
3. “Зрялост”: 42-63 г.
4. “Старост”: 63-84 г.

Забележка: Нека никой да не се фрустрира – това са само символни означения, необходими, за да се илюстрират определени процеси и закономерности. Те не са императивни и, както по-долу ще видите, всеки от нас е в състояние да ги нарушава и често се възползва от това си право.

Съвсем схематично ще споменем съдържанието на “Детство”, защото се предполага, че всеки, който чете това, е преминал през тях:

Детство” (0-21 г.):

1. 0-7 г. – осъзнаване като отделна личност (Аз съм).
2. 7-14 г. – утвърждаване като отделна личност (Аз искам).
3. 14-21 г. – обръщане към групата (Колко струвам?).

По-подробно ще опишем следващите два периода, тъй като те са от съществено значение за развитието ни. Тук е важно да споменем също, че 7-годишните периоди се редуват със застъпване, например: от 7 до 14 г. се утвърждавам, от 14 до 21 сверявам стойността си, но от 10,5 г. до 17,5 г. правя и двете! Т.е., по време на всеки 7-год. период, с изкл. на първия и последния, съвместявам по две дейности.

И така – “Младост” (21-42 г.):

1. 21-28 г. – асимилиране на усвоеното до момента, профилиране на усилията за развитие, натрупване на основните знания и умения (това, с което си мислим, че ще се занимаваме).

2. 28-35 г. – затвърждаване чрез практика на основните знания и умения. Поемане на лична отговорност и обръщане към самостоятелни решения.

3. 35-42 г. – синтезиране на резултатите от натрупания опит. Усвояване на същинските знания и умения (това, с което всъщност ще се занимаваме, и за което са ни необходими “досегашните” знания).

Зрялост” (42-63 г.):

1. 42-49 г. – баланс между “Светско” и “Духовно”. Активна служба на обществото съгласно притежаваните знания и опит.

2. 49-56 г. – Предаване на знанията чрез лично обучение на “млади колеги” или хора, желаещи да придобият изцяло или частично нашия опит.

3. 56-63 г. – Оттегляне от активна обществена ангажираност. Съветническа функция над лица, които обучават хора. Предаване на опит на тях.

Старост” (63-84 г.):

1. 63-70 г. – Равносметка и анализ на усвоеното и преживяното. Изразяване на безусловни приемане и любов (на база всички досегашни знания) чрез думи и действия.

2. 70-77 г. – окончателно класифициране на натрупания опит и отъждествяване с него – чрез мисли, емоции и поведение.

3. 77-84 г. – подготовка за преминаване към нематериално съществуване.

Вместо заключение:
Представената фактология е предназначена да даде насоки с оставяне на достатъчно пространство на личните разсъждения. Тя е единствено с препоръчителен характер, който да помогне при евентуална необходимост от вземането на лични решения.