Тренинги и обучения

Хубаво е, че все повече фирми и организации започват да обръщат внимание на психо-физичния комфорт на своите служители, не само на работното място, и да организират за тях различни тренинги и обучения. Същевременно събитията във формат “Team building”, както и специализираната подготовка на ръководителите от различни нива за работа с хора заемат все по-челни места сред приоритетите на собствениците на среден и едър бизнес. И, тъй като в основата на всяко една инициатива с подобен характер стои познаването на човешката психика и на начините за пълноценната работа с нея, за мен е особено приятно да допринеса според възможностите си за изграждането и съхраняването на ефективно действащи екипи и ръководители.

Във връзка с това предлагам следните услуги:

  • Групови занимания за елиминиране на стреса на работното място;
  • Психологични беседи за служители – индивидуално и в група;
  • Водени медитативни сесии за релаксация;
  • Специализирани комплекси от физически упражнения за работното място;
  • Индивидуални и групови обучения за работа с хора (за мениджъри от различни нива);
  • Организирани събития във формат “Team building”.

Всяко от изброените мероприятия се създава съгласно конкретните нужди или изисквания на вашите служители или екип. Съдържанието на сесиите, тяхната продължителност, брой и честота, както и вида и размера на цените им също се изготвят според вашите индивидуални предпочитания и конкретните обстоятелства. От вас, в ролята на възложители, се изисква единствено да сте наясно с целите и възможностите си.

За всяка допълнителна информация или въпроси, моля свържете се с мен. :)