Паник-атаки

ПАНИК АТАКИ

Едва ли ще бъде погрешно ако кажем, че т.нар. паник атаки са явление с нарастващ интензитет в ежедневието ни. Все повече хора (от разширяващ се възрастов диапазон) съобщават за тяхната поява и съответно все повече специалисти (от различни направления) се впускат в изследването, третирането и превенцията им. В резултат се развиха и се практикуват много методи (медицински, холистични, “духовни” и др.), чрез които е възможно да се освободим от нежелания товар на паниката. Голяма част от тях демонстрират успеваемост и печелят последователи. Въпреки това един по-нетрадиционен поглед към проблема, вероятно няма да бъде излишен:

Паник-атаките са логично следствие от съвременния начин на живот на голяма част от нас – недостатъчен сън, нередовно и/или нездравословно хранене, липса на достатъчно движение или отказ от третирането на затруднение от физическо и/или психическо естество, в т.ч. на заболяване. Те са естественият отговор на нашата психика (която ръководи физиката) към условията, в които я поставяме и които, най-често не са полезни за нея. Тяхната поява, освен всичко друго, е сигурен признак, че допускаме някаква грешка. И ако искаме да преодолеем нежеланото състояние, в което сме изпаднали, е хубаво да открием грешката и да я премахнем (това означава да извършим промяна – в мислите и/или действията си).

Може би е известно, но нека да спомена, че безпокойството, притеснението, тревожността, паниката, ужаса, истерията и депресията, представляват различните производни на Страха. И те всъщност не са причините, които търсим, а са следствията от появата им (на причините). Затова третирането не следствията не премахва причините, а единствено самите следствия. Което означава, че ако не достигнем и не променим причините, страхът (в споменатите си форми) ще се завърне, най-често с по-висока степен.

Следва логичният въпрос: “Как да открием причините за появата на страха и как да ги елиминираме?”. Елиминирането би следвало да е по-лесната част – както стана ясно по-горе – просто правим промяна. Каква промяна? Каквато и да е – всяка различна стъпка приближава към верните отговори! Откриването обаче е индивидуален процес. Поради това ще се въздържа от примери – защото различни причини водят до еднакви следствия и защото често сме склонни да си приписваме несъществуващи симптоми (да нагаждаме състоянието си спрямо предложен отстрани вариант).

Така че – откриването на причините за вашите паник-атаки е нещо, с което ще се справите вие – със собствени сили или с чужда помощ. Всеки от нас е уникална индивидуалност и преживява събитията от ежедневието си по своя собствен начин. Затова преди да се поставят диагнози или да се предписват терапия или медикаменти е силно препоръчително да се изяснят всички тези индивидуални особености на всеки отделен случай. След това всичко застава на мястото си.

Няколко думи за страха – той е естествено човешко състояние. Той е полезен за нас, защото често ни предпазва от необмислени действия (помислете на какво бихме били способни ако не изпитвахме страх) или се явява като изпитание за нашите воля/съобразителност/интелект/смелост. Страхът винаги ще присъства в живота ни и ще ни помага да се развиваме. Задачата ни е да разберем и да се възползваме от помощта му.

Как? Като действаме, вместо да бездействаме! Като направим всичко, на което сме способни, и ако не успеем да се справим – като потърсим съдействие!

Вариантите са два – да се справим с тях или не – това, което изберем, това ще се осъществи!