Медитация

Медитация (от латински “meditatio” – съзерцавам, наблюдавам) – това е умението да постигнеш физически и/или психически комфорт. Обикновено се осъществява чрез упражнения, подбрани спрямо конкретните цели на практиката (релаксация, концентрация, наблюдение и др.). И, въпреки че различните видове медитация са особено популярни в наши дни, разграничени са много концепции на преподаване и са налични хиляди страници с информация за нея, следното кратко изказване на Ошо е напълно достатъчно, за да се разбере нейната същност:

“Медитацията няма цел, тя е целта!”.

Повече за медитацията ТУК!

Водени от мен медитации ТУК!