Услуги

Тук може да се информирате относно услугите, което бих могъл да ви предложа. Важно е да се отбележи, че освен индивидуалните (които традиционно са на долуспоменатия принцип), т.нар. групови занимания (медитации, лекции, семинари, обучения и прочее) също се предоставят единствено по ваши желание и инициатива – характерът на времето, в което вече се намираме, предопределя “предлагането” да се осъществява единствено след отправена “заявка” и по начин, съобразен с конкретните специфики.

Услугите са подредени и описани по този начин, главно за ваше улеснение. Според мен, през ХХI в., в полето на “психичното” (мисли, емоции и чувства) не следва да се говори за “лечение” (терапия: психо-, хипно-, регресивна, прогресивна, медитативна и др.), а за “анализ, констатиране, информиране, обучение и напътствия”. И психологията, въпреки традиционната си консервативност, в един момент ще бъде принудена да приеме и припознае споменатите методи, изоставяйки немалкото си теоретични концепции.

Консултирам, почти изцяло, чрез лични срещи. По Интернет работя единствено в единични случаи, които позволяват ефективност в условията на дистанционно общуване. Не ограничавам сесиите в рамките на “терапевтичния час (50′) или на астрономическия (60′) – отделям Ви толкова време, колкото е необходимо (или – колкото бъде преценено).

За да уговорим среща, просто се свържете с мен по предпочитан от Вас начин.

 

Услуги: