Защо “Антистрес”?

Green Field Landscape near Forest, blue Sky

Психологичното напрежение нерядко прераства във физически дискомфорт и е фактор, с който все по-често ни се налага да се съобразяваме. Предизвиква се от негативно, главно емоционално, влияние и е по-известно като “стрес“.

Въпреки че в повечето случаи сме наясно с тях, причините за появата на стрес продължават да присъстват в ежедневието на почти всеки от нас, което води до наличието на нежелани психо-физични състояния.

Както анализите от една страна, така и научните изследвания и експерименти – от друга, недвусмислено показват, че “модерният” човек все повече се отдалечава от здравословните за него условия за съществуване. Във връзка с това, предлагам на вниманието ви някои базисни въпроси, които биха могли да ви помогнат да прецените доколко това се отнася за вас:

  1. Как протича вашето ежедневие?

1.1. Пътуване за/от работа?

1.2. Работен ден?

1.3. Грижи за дома/близките/децата?

1.4. Епизодични (с тенденция към намаляване) развлечения?

1.5. Планирани отпуски (често – за друг вид работа)?

      2. С какви хора общувате?

2.1. Харесвате ли ги?

2.2. Какво ви носи комуникацията с тях?

2.3. Колко често се запознавате с нови хора?

    3. Как се отнасяте към тялото си?

3.1. Харесвате ли го?

3.2. Какви грижи полагате за него?

3.3. Осигурявате ли му пълноценен сън и почивка?

3.4. Каква храна му предоставяте?

3.5. Поддържате ли подвижността, гъвкавостта и издръжливостта му?

     4. Как се грижите за вашата психика?

4.1. Колко често учите нови неща?

4.2. Изразявате ли това, което искате да изразите?

4.3. Предприемате ли мерки за премахването на нежеланите от вас мисли, емоции и състояния?

 

Какви са вашите отговори? Отговорите от вас – за вас?

 

“При едни и същи причини следват едни и същи следствия. Промяната на следствията се изразява в промяна на причините, които ги пораждат.”

Кибалион

Поради всички изброени причини (както и поради някои неспоменати) “Антистрес”-събитията, на които сте присъствали или ще присъствате, изглеждат по следния начин:

  1. Пътуване – замяна на рутинните визуални възприятия с различни. Дестинацията е от второстепенно значение – важен е Пътят!
  2. Среща с различни хора – замяна на познатите емоции от ежедневното общуване с нови.
  3. Физически упражнения и спорт – поставяне на тялото в естествените му условия за съществуване – здравословна работа на ставите, мускулите и сухожилията.
  4. Контакт с Природата – замяна на неполезните електромагнитни излъчвания от ежедневието (телевизионни и радио канали, мобилни мрежи и устройства) с Геомагнитното влияние на Земята.
  5. Създаване на позитивна среда на непринуденост – удовлетворяване на главни човешки инстинкти – за общуване и принадлежност.
  6. Забавления – няма по-ефикасен заличител за разнородни негативни емоции и състояния от Смеха.
  7. Свобода -припомняне на най-желаното човешко състояние е ефектите му върху психиката.

А най-важното? То, в съответствие с езотеричната традиция, остава неизказано и същевременно винаги е на показ. Може би защото определянето му е индивидуален процес, може би защото такъв е характера на обучението, може би по съвсем други причини?

С пожелание всеки от вас да открие това, което търси! И щом го намери, преди да реагира, да си спомни какво е търсил!

Презентационни и представящи клипове от минали “Антистрес”-събития може да видите ТУК