Съвременната междуличностна терапия

“Съвременната междуличностна терапия” представлява аудио-статия, посветена на възможното съвременно използване на процесите на психотерапия. В нея са изложени някои важни концепции по отношение на възможните начини за прилагане на психотерапевтични техники, съобразени с настоящите условия, в които живеем, както и с настъпилите промени в нивото на знанията и възможностите ни.

Статията може да чуете ТУК!