“MINDFULNESS”

Семинар “MINDFULNESS” е замислен като комбинация от медитативни техники и дозирана теория от позитивната психология, която има за цел както да ви предложи вариант за преминаване през разнородни лични предизвикателства осъзнато в настоящето, така и да ви научи да приемате, тълкувате и променяте нежеланите от вас мисли, емоции, усещания и взаимоотношения. 

Семинарът е структуриран в един учебен ден и съдържа общо шест лекции с преобладаваща практическа част, минимум едно занимание с разтегателни физически упражнения, както и две водени медитативни сесии (guided meditations). Основната му цел е да запознае участниците с основните компоненти на т.нар. MINDFULNESS – да разпознаваш факторите, които внасят дискомфорт в психо-физическите ти усещания; да приемаш това, което те заобикаля и да признаваш слабите си страни; да си обясняваш защо определени събития се случват на теб; да променяш отношението си към тях в посока извличане на поуките им; и последно, но не на последно място – да живееш с удоволствие “тук и сега”. На тази база, при желание, да откриеш впоследствие как всичко, взето заедно или в различни комбинации, може да ти помогне да подобриш отношението към себе си и твоите собствени потребности. А това е много важна стъпка за всеки! И посоката е полезна дори когато е погрешна! Защото единствената грешка, която не нoси поука,  това е да стоиш вместо да вървиш!

Умишлено не превеждам “MINDFULNESS” – нека, който желае, да открие своите значение и смисъл! Предназначението на семинара е точно такова – да предложи приложими концепции за пълноценен начин на живот, които може да бъдат използвани от всеки и за всичко. След като бъдат чути, осмислени и изпробвани, те може да бъдат приети, адаптирани и развити от вас или да бъдат отхвърлени и забравени! 

Възможно е също индивидуално обучение по адаптиран план.

За допълнителна информация, моля свържете се с мен! :)