Семейно консултиране

Практиката показва, че основната част от нещата, които желаем да подобрим, но често не знаем как, са отношенията ни с противоположния пол и в частност – с т.нар. ни интимни партньори, в т.ч. потенциални. Често, въпреки че изпитваме искрени чувства, нещата не се развиват както бихме желали, а в резултат се стига до подчертан дискомфорт. За това допринасят различни фактори като единственият неоспорим е, че когато между двама души има разногласия, те са с двустранен произход. Хубаво е това да се помни, особено преди да се пристъпи към тематично консултиране.

Според статистиката, голям брой от т.нар. психосоматични заболявания (физически неразположения на психична основа) се дължат на проблеми във взаимоотношенията. Липсата на диалог с партньора (или липсата на партньор) и подтискането на собствените емоции допринасят съществено за появата на физическата болка. А когато тя вече е налице, предприемането на мерки се превръща в очевидна необходимост. За начало, те биха могли да включат инициирането  на обикновен разговор, в който прагматично да изложите гледните си точки и изпитваните усещания. Впоследствие бихте могли да преминете към обсъждане на желанията си и очертаване на общоприемлив вариант. И когато вече сте направили всичко, на което сте способни и не се е получило – “семейното консултиране” би било добра следваща стъпка. Успоредно с научаването на важни факти за междуполовите отношения, то дава възможност за постигане и на доста “странични” положителни резултати: по-добро опознаване на себе си и собствените потребности, както и усъвършенстване на добродетели като способност за изслушване, емпатия, премерен конформизъм, склонност към компромиси, уважение на различията, готовност за сътрудничество и др. В този смисъл, консултациите с подобен характер са особено полезни, защото наученото, впоследствие може да се използва във всяка сфера в житейски план.

Всеки, който има ясна цел, винаги я постига! Така е и тук – истината е, че овладяването на умението да общуваш, да взаимодействаш и да съжителстваш ефективно, взаимнополезно и пълноценно е едно от най-важните предизвикателства за всеки от нас. И много често го усвояваме дълги години! Животът е непрекъсната промяна, с която е хубаво да резонираме! Разбира се винаги сме в състояние да откажем, но в тези случаи обикновено допускаме грешки. За щастие… никога не е късно да вземем правилно решение!