Семейно консултиране

Практиката показва, че основната част от нещата, които желаем да подобрим, но често не знаем как, са отношенията ни с противоположния пол и в частност – с т.нар. ни интимни партньори, в т.ч. потенциални. Често, въпреки че изпитваме искрени чувства, нещата не се развиват както бихме желали, а в резултат се стига до подчертан дискомфорт. За това допринасят различни фактори като единственият неоспорим е, че когато между двама души има разногласия, те са с двустранен произход. Хубаво е това да се помни, особено преди да се пристъпи към тематично консултиране.

Статистиката сочи, че понастоящем изпитваме нарастващ брой проблеми във взаимоотношенията. Липсата на диалог с партньора (или липсата на партньор), съпроводено в отделни случаи с подтискането на собствените емоции, често се превръщат в причина за появата на дискомфорт от психо-физично естество. А когато той е налице, предприемането на мерки се очертава като очевидна необходимост. За начало, те биха могли да са “личностно-инспирирани” – инициирането  на обикновен разговор, в който прагматично да изложите гледните си точки и изпитваните усещания. Впоследствие бихте могли да преминете към обсъждане на желанията си и очертаване на общоприемлив вариант. И когато вече сте направили всичко, на което сте способни и не се е получило – “семейното консултиране” би било добра следваща стъпка. Успоредно с научаването на важни факти за междуполовите отношения, то дава възможност за постигане и на доста “странични” положителни резултати: по-добро опознаване на себе си и собствените потребности, както и усъвършенстване на добродетели като способност за изслушване, емпатия, премерен конформизъм, склонност към компромиси, уважение на различията, готовност за сътрудничество и др. В този смисъл, консултациите с подобен характер са особено полезни, защото наученото, впоследствие може да се използва във всяка сфера в житейски план.

Всеки, който има ясна цел, винаги я постига! Така е и тук – истината е, че овладяването на умението да общуваш, да взаимодействаш и да съжителстваш ефективно, взаимнополезно и пълноценно е едно от важните предизвикателства за всеки от нас. И много често го усвояваме дълги години! Животът е непрекъсната промяна, с която е хубаво да резонираме! Разбира се винаги сме в състояние да откажем, но в тези случаи обикновено допускаме грешки. За щастие… никога не е късно да вземем правилно решение!