Езотерика

“Истината е за сериозните търсачи, а не за хора, които се интересуват само от празно любопитство! Лесно е да повярваш, когато видиш с очите си – тогава не се налага да търсиш с Душата си! Свръхсетивната истина заслужават да открият единствено тези, които надмогнат вродения си материалистически скептицизъм!”

“Свръхсетивната истина”, ако запазим терминологията на Парамаханса Йогананда, преди всичко е нещо, до което всеки достига по своя собствен начин.  И опитите тя да бъде подсказана или описана са обречени на провал, защото всяка оценка е субективна. Въпреки това съществува древен способ, който е предназначен да разкрива пътя към нея на онези, които са готови да стъпват по него. Това е т.нар. езотерична наука, която обединява в себе си всички възможни въпроси и търсения, които разсъждаващият човек някога е измислил. Отговорите, които тя дава, са във форма, която съответства на характера на основния й предмет – да води търсещите към познанието, към което се стремят. И същевременно да го разкрива единствено на тези, които са готови да го получат. Тази е причината, поради която езотеричните текстове често звучат неразбираемо или подлежат на тълкуване – “Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на Разбирането!” – единствено този, който е достигнал необходимия етап от Еволюцията е способен да интерпретира и разбере написаното, въпреки че то е пред очите на всички! Останалите трябва да продължат да се развиват ако искат да се сдобият с Познанието!

Написаното дотук означава, че не бих могъл да предложа храна за вашия езотеричен глад. Поне не тук и не в тази форма! Защото моят път се различава от вашия, а в случай че изложа субективното си мнение, неминуемо ще ви повлияя. Разбира се, по този начин ще наруша и неписания Закон за усвояването на езотеричното познание, който постановява, че Търсенето трябва да предшества Предлагането! Затова, нека всички, които търсят, да впрегнат собствените си амбиция и потенциал, защото единствено така ще достигнат до най-подходящите за тях отговори. Нашето поколение е облагодетелствано с улеснен достъп до всяка информация, която е необходима – достатъчно е да се зададат правилните въпроси!

Всичко, което търсите, през цялото време е на ваше разположение, но ще го откриете тогава, когато сте готови да го разберете!

Завършвам с цитат от “Кибалион”, който синтезира в себе си огромна част от смисъла на Житейските кръговрати:

“Притежаването на Знание, ако не е придружено от проява и изразяване в Действие, е като трупането на скъпоценни метали – безсмислено и глупаво нещо! Знанието, подобно на богатството, е предназначено за използване… Затова… бъдете нащрек за Ментално скъперничество и прилагайте на практика това, което сте научили!”

С пожелания за търпение и разбиране по Пътя на познанието!