Лекции и семинари

Лекциите и семинарите се  подготвят и провеждат единствено вследствие на ваша заявка. Техните тематика, продължителност и съдържание може да бъдат от всеки вид, за който съм в състояние да предложа съдействие (заглавията от раздел “Статии” предоставят ориентираща информация).

The Art of meditation” и “Mindfulness“, са семинари, които бяха актуални преди години. Разбира се, в не/адаптиран вид, ще послужат и понастоящем – стига да има ученолюбиви лица. ;)

Най-благоприятният вариант за Учителя е, когато Ученикът дойде, изпълнен с жажда за знания. Тогава ролите се сменят!