Лекции и семинари

Когато искам да ви споделя нещо – организирам лекции. Когато искам да ви науча на нещо – семинари.

Лекциите са сравнително редки и за тях може да се информирате във Фейсбук.

Семинарите също са редки и засега са два – “The Art of meditation” и “Mindfulness“.

Идеята да съществуват в този си вид е, че ние всички се състоим от физика и психика и наша основна грижа би следвало да бъде запазването на добро физично и психично здраве. Въпреки това, често едното бива пренебрегвано за сметка на другото (някои предпочитат да развиват предимно тялото, други – съзнанието, а трети – да си почиват перманентно :) Често забравяме, че те са неразривно свързани и балансът в отношението ни към тях трябва да е от първостепенно значение.

И, както знаем, за да научиш думите, преди това научаваш азбуката! В случая – ако искаш да научиш как да контролираш съзнанието, преди това трябва да научиш как да контролираш тялото! Затова – “The Art of meditation” и “Mindfulness”!

Подробна информация за семинарите може да откриете в съответните подраздели.